CHRÁM TERAPIE TĚLA A DUŠE

Jak to u mě chodí

Uvolnění krční páteře

Přestože je v následujícím přehledu uvedena řada různých masážních a dotekových technik, nechodí to u mě jako v běžných masážních salónech, kde si klient vybere z „jídelního lístku“. Jedná se o prezentace technik, které používám spolu se základní reflexní terapií při své terapeutické práci v závislosti na problémech klienta.

Terapie dle výběru klienta

Dle svého výběru se můžete objednat na psychoterapii RUŠ, výběr a namíchání Bachových esencí či se domluvit na zasvěcení do Shambally. Reflexní lymfatickou masáž a Bodydetox doporučuji zařadit až po vstupní reflexní návštěvě na základě doporučení, jak nejúčinněji řešit problémy klienta.

Vstupní návštěva

U dotekové terapie je běžnou praxí, že nejprve přijde klient na tzv. vstupní návštěvu, která trvá 1,5 hodiny. Během této návštěvy „vymačkám“ na nohách reflexní diagnostiku, čímž zjistíme, jak fungují určité orgány či tělesné systémy. Tuto skutečnost posadíme do systému čínské medicíny a vysvětlíme si vzájemné souvislosti, příčiny a případné důsledky. Řešíme to v širších souvislostech, tedy včetně životosprávy, pohybu a psychiky tak, aby klient pochopil, co a proč se mu děje. Cílem tohoto vysvětlení celkového stavu je motivovat klienta k rozhodnutí aktivně se podílet na doporučené léčbě. U mě to totiž funguje jako v pojišťovně, vyžaduji spoluúčast majitele těla na řešení jeho vlastních problémů, které si způsobil někdy i léta trvající usilovnou snahou. Následuje přímé uvolnění krční páteře masážní postup na lůžku, neboť zjištěné problémy mají své projevy i na zádech či odpovídajících energetických drahách. Na závěr proběhne odlymfování a celková harmonizace. Klient odchází domů se svým diagnostickým formulářem, s pochopením situace a řadou doporučeníMasáš zad úprava životosprávy, bylinné čaje či tinktury, nácvik správné chůze, držení těla, různé cviky, psychosomatické souvislosti aj. Podle závažnosti jeho problémů se domluvíme na frekvenci jeho návštěv. Nejběžnější bývá časové rozpětí mezi návštěvami 3 – 5 týdnů, u akutních úrazů je naopak vhodné absolvovat cca 2-3 návštěvy brzo po sobě, aby se dokonale odstranily všechny následky.

Průběh dalších návštěv

Další návštěvy trvají běžně 1 hodinu, během nich překontroluji problematické orgány a vyhodnotíme případné změny, následně za pomocí vybraných dále uvedených technik pracuji na odstranění fyzických i energetických bloků a společně se snažíme nastartovat přirozené fungování organismu. Pozitivní výsledky se dostavují okamžitě, postupně či výhledově dle závažnosti problému a míry aktivního přístupu klienta.

Zpět na dotekové terapie

© 2012 • Webdesign by Marek Šašek • Všechna práva vyhrazena